Örjan Serner ny Senior Investment Manager

Örjan Serner anställs som Senior Investment Manager i Bure Equity Örjan Serner har anställts som ansvarig för Bures investeringsområde Media & Information. I investeringsområdet ingår bolagen; Citat, Stark, Convenio och Appelberg Publishing Agency. Örjan Serner grundade Citat 1989 och har sedan dess varit VD i bolaget. Han kommer att ansvara för såväl nya investeringar som för värdeskapandet av de befintliga innehaven. Örjan Serner kommer även i fortsättningen att ha en aktiv roll i Citat i form av styrelseledamot och representant för Bure. "Med Örjan Serner som ansvarig för Media & Information adderar vi betydande kompetens och erfarenhet av mediamarknaden till Bure" säger Peter Sandberg. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Peter Sandberg 031-335 76 35 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-335 76 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01370/bit0001.pdf

bit0001.pdf

bit0001.doc