Östen Innala tf VD för EnergoRetea

Östen Innala har utsetts till tillförordnad verkställande direktör för Bures dotterbolag EnergoRetea Group AB. Östen Innala efterträder Mikael Vatn, som har meddelat att han önskar lämna sin roll som VD. Under de drygt fem år som Mikael Vatn varit VD har bolaget vuxit från cirka 40 anställda till dagens cirka 280 anställda och bolaget är idag ett lönsamt och välmående företag med starka positioner i Stockholms- och Skåneregionen.

Östen Innala har fram till idag varit styrelseordförande i EnergoRetea och har tidigare varit VD för Energo innan Bures förvärv av Energo. I samband med att Östen Innala tillträder som tf VD kommer nuvarande styrelseledamoten Kjell Duveblad att bli ordförande i EnergoRetea.
Arbetet med att rekrytera ny permanent vd för EnergoRetea påbörjas omgående.

Göteborg den 8 oktober 2008

Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf