På nya poster i Bure Equity

NY VICE VD
Carl Backman har utnämnts till vice VD i Bure. Carl, som varit anställd i Bure sedan 1998, ingår i ledningsgruppen och arbetar som Investment Manager.


NY CFO
Jonas Alfredson har utnämnts till ny CFO i Bure och kommer att tillträda sin befattning den 1 april 2008. Jonas kommer närmast från Skanditek Industriförvaltning, där han sedan 2002 arbetat som ekonomichef med ansvar för ekonomi och administration. Mellan åren 1996-2001 arbetade Jonas på bank- och försäkringsbolaget SalusAnsvar i en rad olika befattningar, de sista åren som ekonomichef.

Göteborg den 22 februari 2008

Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf