Pågående diskussioner mellan AcadeMedia och Providence

AcadeMedia skriver idag i ett pressmeddelade att det pågår buddiskussioner angående ett eventuellt offentligt erbjudande på bolaget från den amerikanska fondförvaltaren Providence. Diskussionerna förs mellan Providence och styrelsen för AcadeMedia där Bure Equity AB (”Bure”) är största ägare med 13.58 procent av aktierna.

Providence har inte lämnat något offentligt erbjudande, men har meddelat att ett sådant sannolikt kommer. Bure har ovillkorligen förbundit sig att acceptera ett sådant eventuellt erbjudande på de villkor som angivits. Bure har som största ägare spelat en viktig roll i AcadeMedias utveckling de senaste åren. Bure har varit aktiv inom utbildningssektorn sedan 1999 då Vittra utbildning förvärvades och som idag är den största verksamheten inom AcadeMedia koncernen. Det är genom sin starka position på den svenska marknaden som AcadeMedia skapat en stabil plattform för vidare utveckling och tillväxt. ”AcadeMedia har visat en stark utveckling de senaste åren och den strategi som styrelse och ledning arbetat efter har gett gott resultat. AcadeMedia är idag marknadsledande inom utbildningssektorn och står nu inför den viktiga strategiska frågeställningen hur man skall utveckla sin verksamhet internationellt. En ägare som Providence skulle kunna utveckla AcadeMedia på den internationella arenan, vilket jag tror skulle vara bra både för AcadeMedia och för utbildningssektorn. Det kunnande som finns inom AcadeMedia är med all säkerhet intressant även utanför Sveriges gränser och som representant för bolagets största aktieägare är jag glad att kunna konstatera ett stort och seriöst intresse från Providence. Providence är verksamma inom utbildningssektorn idag genom ett flertal bolag och har stor insikt i hur viktigt det är med långsiktighet och finansiell styrka när det gäller verksamheter inom utbildningssektorn.”, säger Patrik Tigerschiöld, Verkställande Direktör för Bure. Stockholm den 6 april 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Patrik Tigerschiöld, VD Telefon 08 – 614 00 20 Fakta om Providence intresse att lämna ett offentligt erbjudande finns tillgängligt på AcadeMedias hemsida www.academedia.se

wkr0011.pdf