Portföljbolaget CMA Microdialysis omstrukturerar verksamheten

Bure Equitys portföljbolag CMA Microdialysis avyttrar sin prekliniska verksamhet, säljer dotterbolaget Dilab och byter namn på den kvarvarande verksamheten till Dipylon Medical AB.

 
 
För mer information se bifogade pressmeddelanden samt Dipylon Medicals hemsida:
www.dipylonmedical.com
 

Stockholm den 4 juli 2011
Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:
Patrik Tigerschiöld, VD
Tel: 08-614 00 20

wkr0001.pdf

wkr0002.pdf

wkr0003.pdf