Portföljbolaget Mercuri International utser ny VD

Bure Equitys portföljbolag Mercuri International har utsett Nicole Dereumaux till ny VD. Nicole Dereumaux har arbetat för Mercuri International sedan 1979 och var VD för företaget 2004-2007.

För mer information se bifogat pressmeddelande.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, VD

Tel. 08 – 614 00 20

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 4 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl 14.45.

PDF

Ny VD Mercuri International