Rapport för de tre första kvartalen 2002

Rapport för de tre första kvartalen 2002 FOKUS PÅ EFFEKTIVISERINGAR OCH FINANSIELL STABILITET Bures skatteärenden slutligen avgjorda - bibehållen status som investmentföretag. Substansvärdet 26,50 SEK per aktie. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -94 MSEK för tredje kvartalet och -474 MSEK för rapportperioden. Åtgärdsprogram initierat för att reducera moderbolagets skuldsättning och förvaltningskostnader. EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Bureägda Carl Bro går samman med Sweco. Bure frigör 214 MSEK och realiserar förväntad exitvinst på drygt 80 MSEK. OBS! TELEFONKONFERENS MÅNDAGEN 28 OKTOBER Måndagen den 28 oktober kl 09:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med vd Peter Sandberg och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Koppla upp Dig genom att ringa +44 (0) 20 8240 8243 och ange "Bure". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT01190/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT01190/wkr0002.pdf Hela Rapporten

wkr0001.doc

wkr0002.pdf