Rättelse angående rapporterat värde förvaltat kapital Carnegie Asset Management

På grund av ett omräkningsfel i valuta har Bure återgivit fel belopp för förvaltat kapital för intressebolaget Carnegie Asset Management. Korrekt siffra för förvaltat kapital för halvåret 2010 ska vara 94 Mdr SEK. Siffran har korrigerats i delårsrapporten för januari- juni 2010. 

Stockholm den 27 augusti 2010
Bure Equity AB (publ) 

För mer information kontakta:  

Andreas Berglin
CFO
Telefon 08 – 614 00 20

wkr0005.pdf