Rättelse av felskrivet belopp i kallelse

Ett felskrivet belopp har upptäckts i den kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 30 mars 2010. Under punkt (15 Incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner) anges att ett fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med 1.519.709 kronor. Korrekt belopp skall vara 1.549.709 kronor. Stockholm den 14 april 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Andreas Berglin, CFO Telefon 08 – 614 00 20

wkr0011.pdf