Rättelse: Extra bolagsstämma i Bure Equity AB

I pressrelease tidigare idag den 9 december 2004 från extra bolagsstämma angavs felaktiga uppgifter rörande överlåtelse av aktierna i Xdin AB. Köpeskillingen uppgår till 37 500 000 kronor, och om aktierna vidareförsäljs inom 24 månader har Bure rätt till en tilläggsköpeskilling. Göteborg den 9 december 2004 Bure Equity AB (publ)

wkr0001.pdf