Regeringsrätten friade Bure

Regeringsrätten friade Bure Regeringsrätten har beslutat att inte meddela Riksskatteverket prövningstillstånd i mål om inkomsttaxering 1994 för Bure Equity AB. Skattemyndigheten och Riksskatteverket har i en långdragen skatteprocess hävdat att Bure inte anses som ett investmentföretag vid 1994 års taxering. Regeringsrättens beslut innebär att Bure, i enlighet med länsrättens och kammarrättens domar, skall beskattas som ett investmentföretag vid 1994 års taxering. Beslutet innebär att tvisten nu är slutligt avgjord och att Bure därmed inte längre har något åtagande för taxeringen 1994. I årsredovisningen för år 2000 redovisades en ansvarsförbindelse för tvisten med ett belopp på drygt 200 MSEK. Bure har även ett skatteärende för taxeringsåret 1999 angående bolagets status som investmentbolag. Statusen i detta ärende är oförändrat. Göteborg den 10 september 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör Bure 031-335 76 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00070/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00070/bit0002.pdf

bit0002.doc

bit0002.pdf