Regeringsrätten gav Bure rätt

Regeringsrätten gav Bure rätt Regeringsrätten har i ett förhandsbesked fastställt Skatterättsnämndens tidigare beslut om att Bure kan bedriva likviditetsförvaltning i moderbolaget utan att det påverkar Bures status som investmentföretag. Detta gäller oavsett i vilken omfattning och hur ofta Bure omsätter sin värdepappersportfölj. Detta beslut har principiell stor betydelse för de två processer rörande räkenskapsåren 1998 och 1999 där Skattemyndigheten ifrågasatt om Bure uppfyller kriterierna för att vara ett investmentbolag. Bure avvaktar Skattemyndighetens besked gällande fortsatt hantering av dessa ärenden. Göteborg den 26 september 2002 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Peter Sandberg, VD 031-708 64 20 Benny Averpil, Finansdirektör 031-708 64 40, 0708-63 54 07 Iréne Axelsson, Informationsdirektör 031-708 64 47, 0706-32 81 83 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00720/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf