Samgåendet mellan Bures utbildningsbolag Anew Learning och AcadeMedia är genomfört

Idag den 21 oktober har samgåendet mellan Anew Learning AB och AcadeMedia AB (publ) ("AcadeMedia") genomförts genom att AcadeMedia förvärvat samtliga utestående aktier i Anew Learning AB från Bure Equity AB (publ) (”Bure”). Villkoren är desamma som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande daterat den 18 september 2008. Vid gårdagens extra bolagsstämma i AcadeMedia beslutades att godkänna apportemissionen av 6.310.000 B-aktier till Bure. Apportemissionen är en del av köpeskillingen för samgåendet mellan Anew Learning AB och AcadeMedia.

Bure ägde före apportemissionen 248.525 A-aktier och 1.832.943 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande 36,2 procent av kapitalet och 48,4 procent av rösterna.

Efter apportemissionen äger Bure 248.525 A-aktier och 8.142.943 B-aktier, motsvarande 69,6 procent av kapitalet och 69,8 procent av rösterna i bolaget. Efter genomförd omstämpling av A-aktierna i början av november, kommer Bures innehav att motsvara 69,6 procent av både kapital och röster.

Göteborg den 21 oktober 2008

Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf