Simonsen avyttrar Material-divisionen

Simonsen avyttrar Material-divisionen Simonsen Sverige AB avyttrar Material-divisionen. Försäljningen kommer inte att medföra någon resultatpåverkan för Bure. Simonsen, som är ett helägt dotterbolag till Bure, består av två verksamheter; Tvätt-divisionen och Material-divisionen. Simonsen avyttrar Material-divisionen genom en inkråmsaffär till Ulf Jungberg, hittillsvarande VD i Simonsen Sverige AB. Ulf Jungberg frånträder befattningen som VD i samband med affären. Sven Ek, tidigare vice koncernchef i Svedala Industri AB och sedan 2002 styrelseledamot i Simonsen Sverige AB, tillträdde som ny VD med verkan från den 29 oktober 2004. "Genom försäljningen av Material-divisionen skapas förutsättningar för ökad fokusering i såväl kvarvarande verksamhet som i den avyttrade enheten. Simonsens kvarvarande verksamhet kommer att stärkas finansiellt i och med transaktionen" säger Lennart Svantesson, Bures VD och koncernchef. Försäljningen av Material-divisionen är villkorad av godkännande av bolagsstämma i Bure Equity AB. Göteborg den 1 november 2004 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Johan Burénius, Investment Manager 031-708 64 32, 0705-37 76 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT20520/wkr0001.pdf

wkr0001.pdf