Simonsen Sverige AB byter namn till Textilia Tvätt & Textilservice AB

Bures tidigare kommunicerade försäljning av Simonsens Material-division har fullföljts och i samband med överlåtelsen kommer Simonsen Sverige AB att byta firma till Textilia Tvätt & Textilservice AB. Firman finns registrerad i koncernen sedan tidigare och är inarbetad hos vissa kunder och internt i bolaget.

Bures ägarandel i Textilia Tvätt & Textilservice AB uppgår till 100 procent. Göteborg den 3 januari 2005 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Johan Burénius, Investment Manager 031-708 64 32, 0705-37 76 37 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-708 64 49, 0708-35 76 51

wkr0007.pdf