Sista dagen för handel i Bures teckningsoption är den 7 juni 2007

Teckningsoption TO1 i Bure Equity AB kommer att avnoteras. Torsdagen den 7 juni 2007 är sista dagen för handel.

Innehavare av teckningsoptioner kan t.o.m. fredagen den 15 juni 2007 teckna nya aktier. Önskar man sälja teckningsoptioner, måste detta däremot ske senast den 7 juni 2007. Teckningsoptionerna förfaller med automatik efter den 15 juni 2007. Om man inte har valt att teckna eller sälja, går hela värdet av teckningsoptionerna förlorat.

För detaljerad information, se www.bure.se


Göteborg den 30 maj 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0001.pdf