Slutförd fastighetsförsäljning till Kungsleden

Idag slutfördes Bures försäljning till Kungsleden av en skolfastighet som ägts via finansiell leasing. Som tidigare kommunicerats frigör Bure genom försäljningen drygt 20 MSEK och framtida åtaganden om 206 MSEK. Affären innebär en realisationsvinst i moderbolaget om 7 MSEK. Göteborg den 2 oktober 2006 Bure Equity AB (publ)

wkr0019.pdf