Slutliga avtal med PA Svenska System och Retea

Bure har tecknat slutgiltiga avtal avseende förvärv av Svenska PA System och Retea Bure har idag tecknat slutgiltiga avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Svenska PA System AB och Retea AB från TurnIT AB. Affären är villkorad av konkurrensverkets godkännande vilket förväntas erhållas under oktober månad. "Inom de berörda företagen ser vi bara positivt på att få Bure som ny ägare. Möjligheterna att förverkliga vår ambition att utveckla företagsgruppen till att bli en av de ledande aktörerna på den nordiska HRM-marknaden har ytterligare förstärkts i och med att Bure gått in som ny ägare", säger Ulf Ericsson, VD för företagsgruppen som består av Svenska Pa System, Palett HRM och TimeRecorder Data. "Vi ser stora möjligheter att ytterligare stärka vår position på marknaden med Bure som ägare. Bure är en investerare med dokumenterad erfarenhet som ägare av konsultbolag inom datakom och telekom, vilket kommer att bidra positivt till vår framtida utveckling". Säger Bengt Lundgren, VD, Retea AB. Göteborg den 5 oktober Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, Senior Investment 031-335 76 85 Manager, IT Solutions 0705-88 76 85 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-335 76 32 0706-32 81 83 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00660/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf