SYSteam förbereder notering på Stockholmsbörsen

Styrelsen i SYSteam har beslutat att utreda förutsättningarna för att notera bolagets aktier på Stockholmsbörsen. Börsnoteringen beräknas genomföras någon gång under 2006. Styrelsen för SYSteam samt Bure Equity AB har anlitat Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare.

SYSteam ägs av Bure Equity till 46 procent, av grundarna till 44 procent samt av personalen till cirka 10 procent. SYSteam arbetar dels som bred IT-Partner till små- och medelstora företag och dels som specialist inom ERP, Utveckling och Management till större företag. SYSteam är etablerat i samtliga nordiska länder, varav 50 orter i Sverige. Huvudkontoret är beläget i Huskvarna. SYSteam sysselsätter ca 1 050 personer. På bolagsstämma den 24 januari 2006 valdes Caroline Rosén och Svante Runnquist in i SYSteams styrelse. Caroline Rosén har en bred erfarenhet av kommunikationsfrågor från koncernledningsarbete i noterade bolag och bedriver för närvarande egen konsultverksamhet. Svante Runnquist har omfattande industriell erfarenhet varav många år internationellt inom Volvokoncernen. Den senaste operativa befattningen var som VD på VSM Group (f d Husqvarna Symaskiner). Göteborg den 25 januari 2006 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Mikael Nachemson, verkställande direktör 031-708 64 20 Anders Mörck, ekonomidirektör 0706-46 52 11

wkr0010.pdf