Telefonkonferens bokslutskommuniké 2014

Bure Equity AB inbjuder till telefonkonferens i samband med publicering av boksluts­kommunikén januari-december 2014, fredagen den 20 februari 2015 kl 13:00. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. VD Henrik Blomquist och CFO Max Jonson kommer att delta i konferensen.

Telefonnummer
För att kopplas till telefonkonferensen, vänligen ring 08-566 426 65.

Presentation
För att få tillgång till den presentation som kommer att hållas under telefonkonferensen, vänligen använd följande länk:

https://www.anywhereconference.com/?Conference=103360243&PIN=446620

Bokslutskommunikén kommer att publiceras fredagen den 20 februari kl 08:30.

  
Bure Equity AB (publ)

  
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 17:20.

Pressmeddelande (PDF)