Telefonkonferens bokslutskommuniké 2015

Bure Equity AB inbjuder till telefonkonferens i samband med publicering av boksluts­kommunikén januari-december 2015, tisdagen den 23 februari 2016 kl 10:00. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. VD Henrik Blomquist och CFO Max Jonson kommer att delta i konferensen.

Telefonnummer
För att kopplas till telefonkonferensen, vänligen ring 08-506 269 10, pin kod 507348.

Presentation
Presentationen för bokslutskommunikén ligger på Bures hemsida; http://www.bure.se/

Bokslutskommunikén kommer att publiceras tisdagen den 23 februari kl 08:30.

    
Bure Equity AB (publ)

         
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

    
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 12:00

Pressmeddelande (PDF)