Telefonkonferens bokslutskommuniké 2016

Bure Equity AB inbjuder till telefonkonferens i samband med publicering av boksluts­kommunikén januari-december 2016, fredagen den 24 februari 2017 kl 10:00. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. VD Henrik Blomquist och CFO Max Jonson kommer att delta i konferensen.

Telefonnummer
För att kopplas till telefonkonferensen, vänligen ring 08-506 269 10, pin kod 507348.

Presentation
Presentationen för bokslutskommunikén ligger på Bures hemsida; https://www.bure.se/

Bokslutskommunikén kommer att publiceras fredagen den 24 februari 2017 kl 08:30.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:
Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 10:30

Pressmeddelande (PDF)