Textilia köper fastigheter

Bures dotterbolag Textilia har idag genom förtida inlösen av leasingavtal förvärvat de fastigheter i Rimbo, Örebro, Karlskrona och Långsele, där bolaget idag bedriver tvätteriverksamhet. Textilia tillträder fastigheterna i juni.


Göteborg den 20 maj 2008

Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf