THEDUCATION FÖRVÄRVAR SÄLJ & MARKNADSHÖGSKOLAN

Bures dotterbolag Theducation AB förvärvar Sälj & Marknadshögskolan AB från Mercuri International Sverige AB och tecknar samtidigt ett samarbetsavtal med Mercuri International. Avtalet garanterar att utbildningen fortsatt håller den höga kvalitet och inriktning som har lett till att Sälj & Marknadshögskolan idag erbjuder en av Sveriges mest attraktiva utbildningar inom yrkeshögskolan.
För mer information se
www.theducation.se  

Bure Equity AB (publ)

 

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Theducations ordförande
Tel. 08 – 614 00 20

Bure är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 15 portföljbolag, varav 3 är noterade.

wkr0001.pdf