Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Bure Equity AB.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Larsson och Mathias Uhlén samt nyval av Eva Gidlöf och Carl Björkman. Styrelseledamöterna Kjell Dufveblad och Ann-Sofi Lodin har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Björnsson. Valberedningen i Bure består av: Ulf Strömsten, företräder Catellas Fonder Dag Tigerschiöld, företräder Familjen Tigerschiöld Peter Rudman företräder Nordeas Fonder Björn Björnsson, Styrelseordförande Bure Equity AB Stockholm den 31 mars 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Ulf Strömsten, ordförande valberedning Telefon: 08 – 614 25 00 Björn Björnsson, Styrelseordförande Telefon 08 – 614 00 20

wkr0011.pdf