Bekräftelser i anledning av tillgång till information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Bure Equity AB (“Bures”) kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (“Allgon”) (“Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar följande legala information.