Årsstämma 2019

Årsstämman äger rum tisdag den 7 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bure 2019 – Protokoll från årsstämma

Bure 2019 – Pressmeddelande efter årsstämma

Bure 2019 – VD-presentation från årsstämma

Revisorsyttrande från PwC

Bure 2019 – Punkt 9b Styrelsens förslag till vinstdisposition
Bure 2019 – Punkt 10-14 Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma
Bure 2019 – Punkt 15 Förslag till valberedning
Bure 2019 – Punkt 16 Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning
Bure 2019 – Punkt 17 Styrelsens förslag om minskning av aktiekapital och fondemission
Bure 2019 – Punkt 18 Styrelsens förslag om förvärv egna aktier
Bure 2019 – Punkt 19 Avyttring av aktier i Mercuri International Group AB
Bure 2019 – Styrelsens redovisning enligt punkt 10.3 i Koden
Bure 2019 – Styrelsens yttrande enligt 18_ 4 samt 19_22 aktiebolagslagen

Bure 2019 – Kallelse till Bures årsstämma
Bure 2019 – Fullmakt till årsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 3 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bure 2018 – Protokoll från årsstämma

Bure 2018 – VD-presentation från årsstämma

Bure 2018 – Pressmeddelande efter årstämma

Revisorsyttrande från PwC

Bure 2018 – Punkt 9 b Styrelsens förslag vinstdisposition
Bure 2018 – Punkt 10-14 Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma
Bure 2018 – Punkt 15 förslag till valberedning
Bure 2018 – Punkt 16 Styrelsens förslag riktlinjer ersättning
Bure 2018 – Punkt 17 Styrelsens förslag förvärv egna aktier
Bure 2018 – Punkt 18 Avyttring av Celemiab International AB
Bure 2018 – Styrelsens redovisning enligt punkt 10.3 i Koden
Bure 2018 – Styrelsens yttrande enligt 18_4 samt 19_22.pdf

Bure 2018 – Kallelse till årsstämma
Bure 2018 – Fullmakt till årsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum onsdagen den 3 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bure 2017 – Protokoll från årsstämma

Bure 2017 – VD-presentation från årsstämma

Bure 2017 – Pressmeddelande efter årsstämma

Revisorsyttrande från PwC

Bure 2017 – Punkt 9 b Styrelsens förslag vinstdisposition
Bure 2017 – Punkt 10-14 Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma
Bure 2017 – Punkt 15 förslag till valberedning
Bure 2017 – Punkt 16 Styrelsens förslag riktlinjer ersättning
Bure 2017 – Punkt 17 Styrelsens förslag förvärv egna aktier
Bure 2017 – Styrelsens redovisning enligt punkt 10.3 i Koden
Bure 2017 – Styrelsens yttrande enligt 18_4 samt 19_22.pdf

Bure 2017 – Kallelse till årsstämma
Bure 2017 – Fullmakt till årsstämma

Årsstämma 2016

Årsstämman ägde rum måndag den 9 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bure 2016 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2016 – Protokoll från årsstämma
Bure 2016 – Pressmeddelande efter årsstämma

Bure 2016 – Punkt 9 b Styrelsens förslag vinstdisposition
Bure 2016 – Punkt 15 förslag till valberedning
Bure 2016 – Punkt 16 Styrelsens förslag riktlinjer ersättning
Bure 2016 – Punkt 17 Styrelsens förslag minskning av AK samt fondemission
Bure 2016 – Punkt 18 Styrelsens förslag förvärv egna aktier
Bure 2016 – PwC Intyg ABL 20 kap 14§ över styrelsens redogorelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor
Bure 2016 – PwC intyg Bure 2015 Ersättning till ledande befattningshavare
Bure 2016 – Styrelsens redovisning enligt punkt 10.3 i Koden
Bure 2016 – Styrelsens yttrande enligt 18_4 samt 19_22
Bure 2016 – Kallelse till årsstämma
Bure 2016 – Fullmakt till årsstämma

Årsstämma 2015

Bures årsstämma ägde rum måndagen den 4 maj 2015 kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bure 2015 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2015 – Valberedningens motiverade yttrande
Bure 2015 – Protokoll från årsstämma
Bure 2015 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2015 – Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2014

Årsstämman 2014 ägde rum torsdagen den 24 april på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bure 2014 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2014 – Valberedningens motiverade yttrande
Bure 2014 – Protokoll från årsstämma
Bure 2014 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2-7
Bure 2014 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2014 – Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2013

Årsstämman 2013 ägde rum måndagen den 22 april på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bure 2013 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2013 – Valberedningens motiverade yttrande
Bure 2013 – Protokoll från årsstämma
Bure 2013 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2013 – Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2012

Årsstämman 2012 ägde rum onsdagen den 25 april i lokalen Carnegie Hall, Regeringsgatan 56, Stockholm.

Bure 2012 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2012 – Valberedningens motiverade yttrande
Bure 2012 – Protokoll från årsstämma
Bure 2012 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2-7
Bure 2012 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2012 – Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2011

Årsstämman 2011 ägde rum torsdagen den 28 april i lokalen Carnegie Hall, Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm.

Bure 2011 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2011 – Valberedningens motiverade yttrande
Bure 2011 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2-11
Bure 2011 – Protokoll från årsstämma
Bure 2011 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2011 – Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2010

Årsstämman 2010 ägde rum onsdagen den 28 april i biografen Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16, Göteborg.

Bure 2010 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2010 – Protokoll från årsstämma
Bure 2010 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2-4
Bure 2010 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2010 – Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 1 december 2009

En extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) ägde rum tisdagen den 1 december 2009 kl. 16:00 på Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg.

Bure 2009 Extra årsstämma – VD-presentation från årsstämma
Bure 2009 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma
Bure 2009 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2-5
Bure 2009 Extra årsstämma – Pressmeddelande efter årsstämman
Bure 2009 Extra årsstämma – Kallelse till årsstämma
Bure 2009 Extra årsstämma – Den nya styrelsen

Årsstämma 2009

Årsstämma i Bure Equity AB (publ) ägde rum tisdagen den 28 april i Chalmers kårshus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Bure 2009 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2009 – Protokoll från årsstämma
Bure 2009 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2-6
Bure 2009 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2009 – Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 11 december 2008

En extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 11 december 2008 i Göteborg kl. 17:00 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg.

Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 8
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 7
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 6
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 5-2
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 5-1
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 4
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 3
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Pressmeddelande efter årsstämman
Bure 2008 Extra årsstämma 3 – Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 6 november 2008

En extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) ägde rum torsdagen den 6 november 2008 kl. 15:00 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg.

Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 11
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 10
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 9
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 8
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 7
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 6-2
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 6-1
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 5
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 4
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 3
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 2
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Protokoll från årsstämma – Bilaga 1
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Pressmeddelande efter årsstämman
Bure 2008 Extra årsstämma 2 – Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 23 april 2008

En extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) ägde rum onsdagen den 23 april 2008 kl. 16:30 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Bure 2008 Extra årsstämma 1 – Protokoll från årsstämma
Bure 2008 Extra årsstämma 1 – Pressmeddelande efter årsstämman
Bure 2008 Extra årsstämma 1 – Kallelse till årsstämma
Bure 2008 – VD-presentation från årsstämma

Årsstämma 2008

Årstämma i Bure Equity AB (publ) ägde rum onsdagen den 23 april 2008 kl. 15.00 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Bure 2008 – Protokoll från årsstämma inkl bilaga 2-7
Bure 2008 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2008 – Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 3 september 2007

Extra bolagsstämma i Bure Equity AB hölls måndagen den 3 september 2007 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg.

Bure 2007 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma inkl bilaga 2-7 och 10-12
Bure 2007 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma – Bilaga 9
Bure 2007 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma – Bilaga 8
Bure 2007 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma – Bilaga 6-1
Bure 2007 Extra årsstämma – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2007 Extra årsstämma – Kalellse till årsstämma

Årsstämma 2007

Årsstämma i Bure Equity AB ägde rum torsdagen den 26 april 2007 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Bure 2007 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2007 – Protokoll från årsstämma inkl bilaga
Bure 2007 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2007 – Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 20 juni 2006

Extra bolagsstämma i Bure Equity AB hölls tisdagen den 20 juni 2006 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg.

Bure 2006 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma
Bure 2006 Extra årsstämma – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2006 Extra årsstämma – Kallelse årsstämma

Årsstämma 2006

Årsstämma i Bure Equity AB ägde rum torsdagen den 27 april 2006 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Bure 2006 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2006 – Valberedningsförslag till ny styrelseledamot
Bure 2006 – Protokoll från årsstämma inkl bilagor
Bure 2006 – Pressmeddelande efter stämman
Bure 2006 – Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2005

Ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB ägde rum tisdagen den 26 april 2005 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Bure 2005 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2005 – Protokoll från årsstämma inkl bilagor

Extra bolagsstämma den 9 december 2004

Extra bolagsstämma i Bure Equity AB hölls den 9 december 2004 i Göteborg.

Bure 2004 Extra årsstämma – Protokoll från årsstämma inkl bilagor

Årsstämma 2004

Ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB ägde rum torsdagen den 29 april 2004 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Bure 2004 – VD-presentation från årsstämma
Bure 2004 – Protokoll från årsstämma inkl bilagor