Revisor

Vid årsstämman 2018 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till och med årsstämman 2019.

Huvudansvarig revisor:
Michael Bengtsson, auktoriserad revisor, född 1959