Målbild för portföljen

Inom ramen för Bures affärsmodell har en målbild för portföljsammansättningen identifierats. Denna målbild är satt framförallt utifrån ett avkastningsperspektiv och portföljbolagens avkastningsprofil.

Bilden beskriver schematiskt hur Bures portfölj av bolag skulle kunna se ut. De tre olika kategorierna består av:

Bolag med hög potentiell avkastning:

 • IRR > 20 %, möjlighet att flerdubblas
 • Hög tillväxt
 • Ofta lite mindre bolag
 • Ny teknologi
 • Entreprenörsledda strukturer

Kassaflödesgenererande bolag:

 • Relativt mogna bolag
 • Historisk stabil direktavkastning
 • Bure kontrollerar kassaflöde

Målavkastande bolag:

 • IRR om 12 %
 • Beprövade affärsmodeller
 • Stabilt kassaflöde, direktavkastning
 • Lägre tillväxt