Målbild för portföljen

Inom ramen för Bures affärsmodell har en målbild för portföljen identifierats för att balansera denna utifrån ett riskperspektiv. Bilden beskriver schematiskt hur Bures portfölj av bolag skulle kunna se ut.

De tre olika kategorierna består av:

  • Målavkastande bolag  uppfyller Bures grundläggande investeringskriterier med en målavkastning om 12 procent (IRR).
  • Kassaflödesgenererande bolag  ofta bolag med stabila affärsmodeller med direktavkastning.
  • Bolag med hög potentiell avkastningbolag  har ofta högre operationell risk (exempelvis teknologi eller marknadsrisk).