Vårt team

Bures medarbetare 2018

Från vänster: Max Jonson, Henrik Blomquist, Elisabet Hellman, Trolle Sahlström, Oskar Hörnell, Philip Nyblaeus, Gösta Johannesson och Fredrik Mattsson (t o m 15 september 2018).

Henrik Blomquist

Stockholm, född 1971, ekonomiutbildning
Verkställande direktör
Anställd sedan 1999*

Erfarenhet från investeringsverksamhet samt företagsutveckling.
Styrelseordförande i Mercuri International Group AB, Investment AB Bure och Bure Growth AB.
Styrelseledamot i MedCap AB, Bure Financial Services AB, Vitrolife AB (adjungerad), Atle Investment Services m.fl.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 53 807 st.

Max Jonson

Stockholm, född 1968

CFO
Anställd sedan 2013

Styrelseledamot i Bure Financial Services AB, Bure Growth AB och BioLamina AB.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 19 158 st.

Elisabet Hellman

Stockholm, född 1957

Executive Assistant
Anställd sedan 2016

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 2 048 st.

Oskar Hörnell

Stockholm, född 1987

Investment Analyst
Anställd sedan 2015

Styrelseledamot i My Driving Academy Sweden AB

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 5 125 st.

Gösta Johannesson

Stockholm, född 1959

Senior Advisor
Konsult sedan april 2013

Styrelseordförande i Xvivo Perfusion AB, Idevall & Partners Fonder AB.
Styrelseledamot i Axiell Group AB, Interflora AB och Yubico AB m.fl.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 5 000 st.

Philip Nyblaeus

Stockholm född 1982

Investment Manager
Anställd sedan 2011

Styrelseledamot i Investment AB Bure.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 6 594 st.

Trolle Sahlström

Stockholm, född 1988

Investment Analyst
Anställd sedan januari 2017

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 2 395 st.

* Anställd i Skanditek fram till 2010