Vårt team

Från vänster: Gösta Johannesson, Philip Nyblaeus, Gustav Ohlsson, Oskar Hörnell, Elisabet Hellman, Henrik Blomquist, Max Jonson och Trolle Sahlström.

Henrik Blomquist

Stockholm, född 1971, ekonomiutbildning
Verkställande direktör
Anställd sedan 1999*

Erfarenhet från investeringsverksamhet samt företagsutveckling.
Styrelseordförande i Mercuri International Group AB, Investment AB Bure och Bure Growth AB.
Styrelseledamot i MedCap AB, Atle Investment Management AB, Vitrolife AB, Atle Investment Services AB m.fl.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 57 807 st.

Max Jonson

Stockholm, född 1968

CFO
Anställd sedan 2013

Styrelseledamot i Atle Investment Management AB, Bure Growth AB och BioLamina AB.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 20 786 st.

Sophie Hagströmer

Stockholm, född 1980

Investment Director
Anställd sedan september 2019

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 1 449 st.

Elisabet Hellman

Stockholm, född 1957

Executive Assistant
Anställd sedan 2016

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 2 817 st.

Oskar Hörnell

Stockholm, född 1987

Investment Analyst
Anställd sedan 2015

Styrelseledamot i My Driving Academy Sweden AB

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 4 575 st.

Gösta Johannesson

Stockholm, född 1959

Senior Advisor
Konsult sedan april 2013

Styrelseordförande i Xvivo Perfusion AB, Idevall & Partners Fonder AB.
Styrelseledamot i Axiell Group AB, Interflora AB, Mentice AB, Scandinova och Yubico AB m.fl.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 5 000 st.

Philip Nyblaeus

Stockholm född 1982

Investment Manager
Anställd sedan 2011

Styrelseledamot i Investment AB Bure.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 7 811 st.

Trolle Sahlström

Stockholm, född 1988

Investment Analyst
Anställd sedan januari 2017

Adjungerad styrelseledamot i Mercuri International Group AB

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 3 220 st.

* Anställd i Skanditek fram till 2010