Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Bure lanserar ny hemsida

Bure har idag slutfört försäljningen av innehaven i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen

Ny VD och CFO i Bure

Bure har nu genomfört försäljningen av 25 procent av sitt innehav i Carnegie Investment Bank till personalen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Bures aktiekapital

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Bure återköper aktier

Bure avyttrar Carl Bro

Bure avyttrar Carl Bro

Flaggningsmeddelande