Presentation av rapporter

Delårsrapport januari – mars 2019

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Bokslutskommuniké 2017