Pressmeddelanden

Bure har idag slutfört försäljningen av innehaven i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen

Ny VD och CFO i Bure

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Bures aktiekapital

Flaggningsmeddelande