Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari-mars 2018

2018-04-26 09:05

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 09:05.

Dokument för nedladdning

wkr0006.pdf