Portföljbolaget Mercuri International utser ny VD

2013-06-28 14:53

Bure Equitys portföljbolag Mercuri International har utsett Nicole Dereumaux till ny VD. Nicole Dereumaux har arbetat för Mercuri International sedan 1979 och var VD för företaget 2004-2007.

För mer information se bifogat pressmeddelande.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, VD

Tel. 08 – 614 00 20

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 4 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl 14.45.

Dokument för nedladdning

PDF