Bure bygger framgångsrika bolag

Med långsiktighet och stort engagemang ger vi våra portföljbolag förutsättningar att vara framgångsrika i sina affärer och därmed vara en lönsam investering för Bures aktieägare.

Bure är ett investeringsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.