Kalendarium

2018-02-22 Bokslutskommuniké för 2017

2018-04-26 Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-03 Årsstämma

2018-08-16 Delårsrapport januari-juni 2018