Henrik Blomquist kommenterar bokslutskommunikén för 2021