Om Bure

Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är vårt mål att skapa värde och avkastning till våra aktieägare.

Verksamheten

Grundstenarna i vår affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. På så sätt bygger vi upp stor kompetens om de branscher där våra portföljbolag är verksamma. I dagens portfölj finns flera verksamheter där vi varit involverade under lång tid och bidragit till en framgångsrik utveckling.

Till Verksamheten

Vårt team

Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi säger det ofta och med goda skäl. Det är våra medarbetares engagemang och kunskaper som driver oss framåt. Vi investerar i våra medarbetare för att skapa en mångsidig arbetsmiljö och för att maximera varje medarbetares individuella potential.

Till Vårt team

Styrelsen

Samtliga ledamöter i styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska Bures styrelse bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Till Styrelsen

Historia

Vår erfarenhet är att bolags olika mognadsfaser kräver olika typer av ledarskap för att skapa framgång över tid. Vi tror inte det finns en typ av ledarskap som fungerar för allt. Detta faktum ställer krav på oss som huvudägare att ständigt vara lyhörd och förändringsbenägen genom att kontinuerligt utvärdera vilken typ av ledarskap våra portföljbolag är i behov av.

Till Historia