En bra ägare till fantastiska företag
Med tydlig agenda, djupt engagemang och stark närvaro skapar vi trygghet, framtidstro och ger verksamheter förutsättningar att utvecklas. Det tycker vi är bra ägarskap.
LÄS MER OM BURE

Nyheter från oss & våra bolag

DELÅRSRAPPORT

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - juni 2021

Pressreleaser

Rapporter

Kalendarium

Bure delårsrapport januari – september 2021

Publiceras den 11 november 2021.

Bure bokslutskommuniké januari – december 2021

Publiceras den 24 februari 2022.

VISA ALLT

Våra innehav

VISA ALLT
HÅLLBARHET

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Bures mål är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.
HÅLLBARHET