En bra ägare till fantastiska företag
Med tydlig agenda, djupt engagemang och stark närvaro skapar vi trygghet, framtidstro och ger verksamheter förutsättningar att utvecklas. Det tycker vi är bra ägarskap.
LÄS MER OM BURE

Nyheter från oss & våra bolag

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Henrik Blomquist kommenterar bokslutskommunikén för jan - dec 2020

2020 var ett intensivt år med hög aktivitet. Under året ökade vi innehavet i flera portföljbolag bl.a. Cavotec, Mentice, Ovzon och BioLamina och precis innan årsskiftet lade vi ett publikt bud på Allgon.

Pressreleaser

Rapporter

Kalendarium

Bure delårsrapport januari – mars 2021

Den 27 april 2021 kl. 08.30 offentliggör Bure sin delårsrapport gällande januari – mars 2021.

Årsstämma

Bures årsstämma äger rum den 6 maj 2021.

VISA ALLT

Våra innehav

VISA ALLT
HÅLLBARHET

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Bures mål är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.
HÅLLBARHET