En bra ägare till fantastiska företag
Med tydlig agenda, djupt engagemang och stark närvaro skapar vi trygghet, framtidstro och ger verksamheter förutsättningar att utvecklas. Det tycker vi är bra ägarskap.
LÄS MER OM BURE

Nyheter från oss & våra bolag

ÅRSTÄMMA

VD Henrik Blomquists anförande till årsstämman i Bure Equity AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - mars 2021

Pressreleaser

Rapporter

Kalendarium

Bure delårsrapport januari – juni 2021

Publiceras den 19 augusti 2021.

Bure delårsrapport januari – september 2021

Publiceras den 11 november 2021.

VISA ALLT

Våra innehav

VISA ALLT
HÅLLBARHET

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Bures mål är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.
HÅLLBARHET