Bure är en bra ägare

En bra ägare skapar trygghet och framtidstro och ger verksamheter tid att utvecklas. En bra ägare är aktiv vilket bygger på ett djupt engagemang och stark närvaro i portföljbolagen.

Bure är ett investeringsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.