En bra ägare till fantastiska företag
Med tydlig agenda, djupt engagemang och stark närvaro skapar vi trygghet, framtidstro och ger verksamheter förutsättningar att utvecklas. Det tycker vi är bra ägarskap.
LÄS MER OM BURE

Nyheter från oss & våra bolag

Delårsrapport

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapport januari till september 2023

Pressreleaser

Rapporter

Kalendarium

Bure bokslutskommuniké 2023

Publiceras den 22 februari 2024

Årsstämma

Bures årsstämma äger rum den 7 maj 2024

VISA ALLT

Våra innehav

VISA ALLT
HÅLLBARHET

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Bures mål är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.
HÅLLBARHET