Investerare

Vårt jobb är att alltid göra vårt bästa för att vara ansvarsfulla ägare och skapa en långsiktigt uthållig totalavkastning till våra aktieägare. Att bygga bolag är vår passion och vi fokuserar konstant på att hitta nya intressanta portföljinvesteringar.

Läs vidare hur det går för oss och vår aktie.

Kalendarium

Bure bokslutskommuniké januari – december 2021

Publiceras den 24 februari 2022.

Bure delårsrapport januari - mars 2022

Publiceras den den 21 april 2022

Årsstämma

Bures årsstämma äger rum den 3 maj 2022

Till Kalendariumet

Prenumerationstjänst

Håll dig uppdaterad om viktiga händelser hos oss genom att registrera dig i vår prenumerationstjänst. Du kan själv välja vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på.

PRENUMERERA