Henrik Blomquist kommenterar bokslutskommunikén för 2022