Henrik Blomquist kommenterar delårsrapport januari till juni 2023