Henrik Blomquist kommenterar delårsrapport januari till mars 2022