Henrik Blomquist kommenterar delårsrapport januari till september 2023