Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - juni 2021