Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - mars 2021