Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - sep 2021