VD Henrik Blomquists anförande till årsstämman i Bure Equity AB (publ)