Världsledande inom industriell radiostyrning

Fakta per 30 september 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 530 Mkr
EBIT
januari-september 88 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2021
BURES ÄGARANDEL
91,8 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Sophie Hagströmer (Styrelseordförande),
OSKAR HÖRNELL
(LEDAMOT
)
SUBSTANSVÄRDE
971 Mkr
Andel av Bures substansvärde
6,0 %
Siffror för 2019 är för koncernen exklusive Satmission, WSI & Smarteq

Allgon har en lång historia av att arbeta med trådlös kommunikation. De senaste åren har verksamheten fokuserats mot industriell radiostyrning, där bolaget nu är en av de fem största aktörerna globalt. Industriell radiostyrning har en mängd olika tillämpningsområden i såväl industrin som i bygg- och transportsektorn. Bolagets lösningar har ofta en central och affärskritisk roll i kundernas produktion och för deras medarbetares säkerhet. Världsmarknaden för industriell radiostyrning drivs av en stark efterfrågan inom samtliga delmarknader. De senaste åren har marknaden haft en genomsnittlig tillväxt på cirka 12 procent. System för radiostyrning står för merparten av Allgons omsättning genom de helägda dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms. Allgon har över 380 anställda i 19 länder.